Palvelut

Julkaisutoiminta

 • Alaan liittyviä omia ohjeita
 • Mukana normeja ja ohjeita laativissa työryhmissä
 • Kirjoituksia alan lehtiin
 • Uutiskirjeitä – BLY:n rekisteriseloste

Koulutustoiminta

 • Betonilattiapäivät
 • Betonilattia- ja pinnoitustyönjohtajien pätevöitymiskurssit
 • Luennoitsijana muissa alan koulutustilaisuuksissa

Tutkimustoiminta

 • Mukana alaan liittyvissä opinnäytetöissä asiantuntijana ja rahoittajana
 • Käynnistää ja rahoittaa alaan liittyvää tutkimustoimintaa
 • Osallistuu alan kehitysprojekteihin

Asiantuntijatoiminta

 • Antaa lausuntoja
 • Tekee alan kehittämiseen liittyviä aloitteita ja projektiehdotuksia
 • Kerää tietoja alaan liittyvistä ongelmista ja niiden ratkaisemisesta