Rekisteriseloste

Suomen Betonilattiayhdistys ry:n uutiskirjerekisteri

1. Rekisterin pitäjä

Suomen Betonilattiayhdistys ry

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

  • Aki Kyckling
  • puhelin 0400 325 054
  • sähköposti sihteeri@bly.fi

3. Rekisterin nimi

Suomen Betonilattiayhdistys ry:n uutiskirjerekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Uutiskirjerekisterin henkilötietoja käytetään vain uutiskirjeiden postitukseen.

5. Rekisterin sisältö

Kustakin henkilöstä rekisterissä on maksimissaan seuraavat tiedot:

  • Henkilön nimi
  • Henkilön työpaikka (Yritys)
  • Henkilön rooli työpaikassa
  • Henkilön sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Uutiskirjerekisteriin saadaan henkilötietoja seuraavista lähteistä:

  • Muiden toimijoiden, (esim. Rakennusalan projektitiedosto) rekistereistä ostetut tiedot
  • BLY:n jäsenliikkeiden omista rekistereistään toimittamat tiedot
  • Henkilön oma pyyntö päästä mukaan uutiskirjejakeluun

7. Kenelle luovutamme tietoja

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle – ei edes yhdistyksen omille jäsenliikkeille. Tietoja ei luovuteta
tai siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Tietojen säilytys rekisterissä

Tietoja säilytetään rekisterissä niin kauan kuin henkilö itse pyytää ne poistamaan tai ne todetaan
vanhentuneiksi.

9. Rekisterin suojaus

Rekisteri säilytetään vain sähköisenä ja sitä pääsee tarkistamaan ja muokkaamaan vain kohdassa 2 mainittu
rekisteriasioita hoitava henkilö.

10. Tarkastus-, kielto- ja oikaisuoikeus

Rekisterissä olevilla henkilöillä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.
Rekisteröidyn tulee olla kirjallisesti yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.